söndag 24 maj 2009

Det är fler ledamöter som tvekar om demokratin i riksdagen

När riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson under de senaste dagarna givit uttryck för sin besvikelse över partiernas toppstyrning och ledamöternas brist på egna resurser är det många riksdagsledamöter som känner igen situationen. Anne-Marie har sällskap av både tidigare och idag närvarande ledamöter i riksdagen. Därför är det en angelägen debatt hon tar tag i. Debatten inrymmer både konstitutionella tillkortakommande och frågor om makt, prestige och mänskliga svagheter. Den grundläggande frågan gäller i högsta grad frågan om det finns demokrati i riksdagen.

Ledamöterna är visserligen demokratiskt valda, men vilket inflytande har de? I vilken utsträckning kan de påverka de förslag som regeringen lägger fram? Min partikamrat Johan Linander menar att han har inflytande och kan påverka förslagen fram till dess att propositionen läggs. Men detta verkar vara få förunnat, och när det gäller vissa mycket stora framtidsfrågor sker förankringen först med de andra partiledarna i alliansen och sedan "serveras" överenskommelsen till riksdagsledamöterna som förväntas ställa sig bakom. Häri ligger en stor del av riksdagens demokratiska underskott.

Men jag menar att det går att förankra förslagen i riksdagsgrupperna innan regeringen fattar sitt beslut. Regeringen kan göra ett preliminärt förslag som förankras hos de berörda riksdagsgrupperna. Då kan styrkor och svagheter i förslaget komma i dagen. Min erfarenhet är att många riksdagsledamöter har stor klokskap i de frågor som tas upp till beslut. Om riksdagsgruppernas synpunkter granskas av regeringen kan ett reviderat förslag arbetas fram, som då verkligen är förankrat hos partigrupperna. En sådan ordning skulle kanske fördröja en proposition ca två till tre veckor. Men fördelen skulle vara att regeringens förslag skulle ha högre kvalitet och legitimitet. Regeringen skulle också undvika att senare behöva ”backa” för att förslag som läggs är bristfälliga eller inte leder till avsedda resultat.

Eva

6 kommentarer:

 1. Eftersom jag ägnat mycket av mitt liv åt demokrati i form av föreningsverksamhet samt läst statsvetenskap är det här frågor som jag länge grunnat på. Är inte helt enkelt partisystemet förlegat? Toppstyrning och flockmentalitet stärks i hierarkiska system. Vad skulle hända om vi hade ett helt annat valförfarande och tillsättning av personer istället för partier? Vad skulle hända om varje riksdagsledamot fick tillsätta en egen liten stab och ledamöter fick nätverka i olika frågor efter intresse och kunskaper? De personer som får flest kryss hamnar i regeringen. Man kan ju tänka sig att det skulle bli mindre av blockpolitik och mer av realpolitik där pajkastningen kan minskas.

  Inget system varar i evighet, det finns alltid brister och svagheter med varje sätt att utöva makt - det korrumperar. Med dagens tekniska möjligheter borde vi kunna utöva en helt annan form av demokrati. Det kan också vara på sin plats att reflektera över vad statsvetenskapen säger: att det inte finns någon egentlig fungerande demokrati i världen. De vi har är på sin höjd polyarkier - att grupper "slåss" om makten - vilket är en omogen form av demokrati. Hur ett folk iscensätter sitt beslutsfattande är en spegling av mognaden hos gruppen - är vi mogna för nästa steg i demokratiseringsprocessen kanske?

  Att stärka demokratin är en ständig uppgift eftersom krafterna som vill rasera den oupphörligen är i rörelse. Det som utspelar sig just nu tycker jag är ett tydligt tecken på att hoten inte bara är yttre, utan i lika stor grad inre.

  SvaraRadera
 2. Det är ju många frågor som riksdagen har att ta ställning till --- små som stora. Ibland kan de till och med vara livsavgörande och bestämmande för all framtid. Kärnkraften är en sådan. Då borde "partipiskan" vara helt förbjuden. Alla skulle få rösta efter sin inre övertygelse.
  Debatten före skulle bli öppnare och mera djupgående, och besluten säkert mycket klokare till glädje för alla kommande generationer.

  SvaraRadera
 3. Hej,

  Jag har fått reda på att flera läsare försökt skriva kommentar men inte kommit in. jag försöker ta reda på varför, om det rör sig om ett tekniskt eller mänskligt fel.

  Eva

  SvaraRadera
 4. Hej!
  Nu ska allt med kommentering fungera. Det man måste göra är att välja vilken profil man vill använda. Detta görs direkt under kommentarsfältet, och man bör nog tillåta popup-fönster för att det ska fungera.

  SvaraRadera
 5. De insiktsfulla kommentarerna från NN och Inger Widell är väl värda att ta i beaktande. Det som NN säger om att det inte finns någon fungerande demokrati i världen behöver ju åtgärdas omgående! Varför kan inte Sverige vara det första landet att pröva en underifrån-demokrati där riksdagsledamöterna tar individuellt ansvar, i enlighet med hur de uppfattar "folkviljan" hos den medborgargrupp som valt dem? Visst är det värt att pröva en demokratisering av riksdagen i stället för nuvarande system, där partiledningarna sållar bort oliktänkande och belönar ja-sägarna?

  SvaraRadera